Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3, Resarö skola

Skapad 2013-03-12 15:55 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 1 – 3 Matematik
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Taluppfattning
Jag kan visa och förklara att jag förstår begreppen, fler än, färre än, flest och lika många.
Jag kan jämföra tal 0-100 och säga vilket som är högst eller lägst
Jan kan tecknet större än och mindre än (> <)
Jag förstår och kan förklara begreppen hel och halv. (te.x figur, pizza eller äpple)
Jag förstår och kan visa enkla bråk, te.x en halv, en fjärdedel och en tredjedel.
Jag kan ramsräkna 0-100 Jag kan ramsräkna 0-20 fram och baklänges
Jag kan ramsräkna 0-200
Jag kan skriva talen upp till 20
Jag kan skriva talen upp till 100
Jag kan skriva talen upp till 10.000
Jag kan udda och jämna tal inom talområdet 0-20
Jag kan udda och jämna tal inom talområdet 0-100
Jag kan bygga ett tal 1-99 och berätta hur många tiotal och ental talet består av.
Jag kan bygga ett tal 1-10.000 och berätta hur många ental, tiotal, hundratal och tusental talet består av.
Jag kan räkna tal inom området 0-10 i addition automatiserat.
Jag kan räkna tal inom området 0-20 i addition automatiserat.
Jag kan räkna uppgifter inom talområdet 0-10.000 med huvudräkning.
Jag kan räkna tal inom området 0-10 i subtraktion automatiserat.
Jag kan räkna tal inom området 0-20 i subtraktion automatiserat.
Jag kan multiplikation och division.
Jag kan additions- och subtraktionsalgoritm utan tiotalsövergång.
Jag kan additions- och subtraktionsalgoritm med tiotalsövergång.
Jag kan räkna uppgifter som 6+_=14 och 15-_=8
Jag kan räkna tioskutt upp till 100 framlänges.
Jag kan räkna tioskutt från 100-0. Jag kan räkna femskutt upp till 100 framlänges och baklänges. Jag kan räkna tvåskutt upp till 100 på både udda och jämna tal.
Jag kan räkna te.x 3- och 7-skutt.
Jag vet hur man räknade förr i tiden i olika kulturer.
Jag kan ordningstalen upp till 20
Jag kan ordningstalen upp till 100
Jag vet vad våra sedlar och mynt heter och hur de ser ut. jag kan orden sedel och mynt.
Jag kan på olika sätt växla och räkna ihop sedlar och mynt upp till 10.000 kr.
Jag kan visa och förklaira hur addition och subtraktion hör ihop.
Jag kan visa och förklara hur multilikation och divison hör ihop.
Jag kan använda miniräknare eller datorn för att göra beräkningar inom alla fyra räknesätten.
Jag kan avrunda till närmaste 10-tal eller 100-tal. Jag kan tecknet ungefär lika med.
Jag kan göra en enkel överslagsberäkning inom talområdet 0-1000.
Jag kan uppskatta och bedöma rimligheten i enkla beräkningar.
Algebra
Jag kan fortsätta ett påbörjat mönster. Jag kan göra ett eget mönster
Jag kan fortsätta ett svårare påbörjat geometriskt mönster.
Jag kan göra egna svårare geometriska mönster.
Jag förstår vad likhetstecknet betder och kan använda det på rätt sätt.
Jag kan fortsätta enkla talföljder upp till 100. Te.x. 25, 20, 15... och 3, 6, 9....
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-1000 te.x 430, 410, 390 ... och 125, 150, 175 ...
Geometri
Jag kan klockans hel- och halvtimmar.
Jag kan klockans kvart i och kvart över.
Jag kan hela klockan analogt och digitalt.
Jag kan uppskatta, mäta, jämföra och räkna med timmar, minuter och sekunder.
Jag kan de geometriska figurerna, kvadrat, rektangel, cikel och triangel.
Jag känner igen, kan namnet på och avbilda de tredimensionella objekten klot, kon, cylinder, rätblock och kub.
Jag kan förklara och använda begreppen punkt, linje och sträcka.
Jag kan förklara de grundläggande geometriska objektens egenskaper, te.x sida, hörn, kant och sidoyta.
Jag kan mäta och uppskatta meter (m) och centimeter (cm).
Jag kan uppskatta, mäta och jämföra och räkna med m, dm, cm, mm. (km och mil)
Jag vet vad omkrets är. Jag kan mäta och räkna ut omkretesen på en kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan förklara vad area är. Jag kan jämföra olika areor.
Jag kan göra en enkel förstoring och förminskning.
Jag kan uppskatta, mäta, jämföra och räkna med liter (l) och deciliter (dl).
Jag kan räkna med och jämföra några nutida och äldre måttenheter för längd, volym och vikt.
Jag kan uppskatta, väga, jämföra och räkna med kilogram (kg), gram (g) och ton.
Samband och förändringar
Jag förstår och kan förklara dubbelt och hälften.
Sannolikhet och statistik
Jag kan göra och läsa av enkla stapeldiagram.
Jag kan göra och läsa av olika diagram och tabeller.
Jag kan räkna ut slumpmässiga händelser i ett experiment eller ett spel.
Problemlösning
Jag kan lösa enkla problem inom talområdet 0-10 i addition och subtraktion.
Jag kan lösa enkla problem inom talområdet 0-100 i addition och subtraktion.
Jag använder olika metoder och strategier när jag löser problem.
Jag kan hitta på räknesagor i addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan formulera räknesagor muntligt och skriftligt i addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Jag kan formulera räknesagor muntligt och skriftligt i alla fyra räknesätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: