Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 7-9

Skapad 2013-03-25 16:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Bedömningsmatris för år 7-9 baserad helt på kunskapskravens formuleringar.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Bedömningsmatris för år 7-9 baserad helt på kunskapskravens formuleringar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SH-1. Samhällsstrukturer
Förmågan att ha kunskaper om olika samhälls-strukturer.
Eleven har någon uppfattning om vad samhälls- strukturer är och kan nämna någon vid namn.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhälls- strukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhälls-strukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhälls-strukturer.
SH-2. Undersöker strukturer i samhället
Förmågan att undersöka hur olika samhälls-strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband mellan olika samhälls-strukturer. Eleven undersöker sociala, mediala , rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer. Eleven beskriver då samband mellan dessa olika samhälls-strukturer.
Eleven undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och/eller fungerar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
SH-3. Samhällsvetenskapliga begrepp
Förmågan att använda samhällsvetenskapliga begrepp. Eleven kan använda sig av samhällsvetenskapliga begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan nämna några begrepp och/eller modeller som kan användas.
I beskriv- ningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskriv-ningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskriv-ningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
SH-4. Resonerar om möjligheten att påverka
Förmågan att resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Eleven resonerar om hur individer och samhällen påverkar varandra och hur de påverkas av varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan ge några exempel på när individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
SH-5. Undersöker samhällsfrågor
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
SH-6. Uttrycker ståndpunkter i olika samhällsfrågor
Värderar och uttrycker olika ståndpunkter med argument och resonemang.
Eleven värderar och/eller uttrycker personliga ståndpunkter i några samhällsfrågor.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
SH-7. Mänskliga rättigheter
Eleven beskriver delar av de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
SH-8. Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för någon av de nationella minoriteterna.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
SH-9. Demokratiska värden och processer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och/eller processer och visar det genom att nämna några demokratiska rättigheter och/eller skyldigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
SH-10. Källhantering
Eleven kan söka efter information om samhället en källa och påbörjat en värdering av källan genom att säga något om källornas trovärdighet eller relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: