Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

Skapad 2013-03-28 15:55 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Ämnesmatris i idrott och hälsa år 4-6. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter

  • planera, genomföra och värdera hur idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil

  • genomföra och anpassa friluftsaktiviteter till olika situationer och miljöer

  • förebygga risker vid fysiska aktiviteter och hjälpa någon i en nödsituation på land och i vatten

Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse till musik
Du kan röra sig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simning
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Utomhusaktiviteter
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Orientering
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Livräddning
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: