Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Mätning - del 5 av 6 (MAr - Mätning av area)

Skapad 2013-03-31 22:04 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema M. MAr - Mätning av Area Diagnoserna i området avser att kartlägga elevernas kunskaper i att mäta och uppskatta längd, area, volym, tid och massa och om de kan göra de vanligaste enhets- bytena.

MAr1 Mätning av area
Grundläggande mätning, area
1 Jämföra två figurers area genom att räkna rutor.
2 Relationen mellan rektangelns och parallellogram- mens area – konservering av area.
3 Urskilja delar av en figur för att kunna beräkna arean.
4 Bestämma en rektangels area.
5 Dubbla en rektangels area.
MAr2 Mätning av area
Enhetsbyte, area
1a Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
1b Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
1c Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
1d Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
1e Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
1f Enhetsbyte där mätetalen är naturliga tal.
2a Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
2b Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
2c Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
2d Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
2e Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
2f Enhetsbyte där mätetalen är decimaltal.
3a Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
3b Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
3c Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
3d Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
3e Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
3f Enhetsbyte där mätetalen är eller ger decimaltal.
MAr3 Mätning av area
Enkel areaberäkning
1 Rektangels area.
2 Parallelltrapetsets area.
3 Arean av en rätvinklig triangel.
4 Arean av en oregelbunden fyrhörning.
MAr4 Mätning av area
Areaberäkning
1 Triangelns area.
2 Rombens area.
3 Cirkelområdets area.
4 Parallelltrapetsets area.
5 Cirkelsektorns area.
6 Cirkelsektorns area.
MAr5 Mätning av area
Enkel begränsningsarea
1 Begränsningsarea, rätblock.
2 Begränsningsarea, oregelbunden form.
3 Begränsningsarea, oregelbunden form.
MAr6 Mätning av area
Cirkelområdets area
1 Arean av ett cirkelområde när diametern är given.
2 Arean av en cirkel inskriven i en kvadrat.
3 Arean av ett område uppbyggt av två halvcirklar.
4 Arean av ett område uppbyggt av tre cirkel- områden.
5 Arean av en cirkelsektor där radien och bågens längd är givna.
MAr7 Mätning av area
Begränsningsarea
1 Begränsningsarea, rätblock
2 Begränsningsarea, cylinder
3 Begränsningsarea, kon.
4 Begränsningsarea, pyramid.
5 Begränsningsarea, tetraeder.
6 Begränsningsarea, klot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: