👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

stormaktstiden

Skapad 2013-04-17 11:36 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 6 Historia

Rubrik 1

E
.
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Ny aspekt
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten migration politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten migration politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten migration politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder