Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska 7-9 version 4.0

Skapad 2013-04-23 11:03 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris Svenska 7-9

E
D
C
B
A
1 Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
2 Skriva
berätta
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
3 Skriva
sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
4 Tala/Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklademuntliga redogörelser.
5 Språkhistoria (år 9)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia.
6 Studieteknik/källanvändning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: