Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Lgr11

Skapad 2013-04-24 11:07 i Täby
Grundskola 9 Matematik
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du bidrar till att formulera modeller. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du formulerar modeller som efter någon bearbetning kan användas. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du formulerar modeller. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du ger flera förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemet.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du beskriver begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang.
Du beskriver begreppen på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang.
Du beskriver begreppen på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning och med tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning och med gott resultat.
Du väljer och använder i huvudsak ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning och med mycket gott resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: