Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Fysik åk 7 Lgr11

Skapad 2013-04-24 11:57 i Täby
Grundskola 7 Fysik

Långsiktiga mål - Förmågor

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
**Du visar på:** grundläggande kunskaper genom att ge exempel på enkla samband. Du beskriver dessa med viss användning av ämnets begrepp och teorier.
**Du visar på:** goda kunskaper genom att förklara och visa på förhållandevis komplexa samband, med relativt god användning av ämnets begrepp och teorier.
**Du visar på:** mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på komplexa samband. Du generaliserar dessa, med god användning av ämnets begrepp och teorier.
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du laborerar** på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
**Du laborerar** på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
**Du laborerar** på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **enkla** med bilder, tabeller och diagram. Slutsatserna är enkla. Du bidrar med förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **utvecklade** med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar utvecklade slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **välutvecklade** med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar **välutvecklade** slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor samt nya tänkbara frågeställningar.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
I samtal är du delaktig och bidrar med **enkla** motiveringar som **till viss del** för diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med **utvecklade** motiveringar som **för** diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med **välutvecklade** motiveringar som för diskussionen framåt och **fördjupar eller breddar** den.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
**Du använder** olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt och för **enkla** resonemang om källornas trovärdighet.
**Du använder** olika källor på ett **relativt välfungerande** sätt och för **utvecklade** resonemang om källornas trovärdighet.
**Du använder** olika källor på **välfungerande** sätt och för **utvecklade** resonemang om källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: