Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7-9 Lgr11

Skapad 2013-04-26 12:08 i Täby
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder till viss del ett utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder ett relativt väl utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl utvecklat och komplext rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm vid olika typer av musik.
Du anpassar relativt väl dina rörelser till takt och rytm vid olika typer av musik.
Du anpassar dina rörelser på ett väl utvecklat sätt med god känsla till takt och rytm i musiken.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har viss förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter kan bedrivas och du redogör i enkla drag för hur de kan genomföras.
Du har förståelse för hur skadeförebyggande akiviteter bedrivs och kan även redogöra för deras genomförande med relativt väl underbyggda resonemang.
Du har god förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter bör genomföras och du kan även redogöra för detta med väl underbyggda resonemang.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du kan till viss del sätta upp mål för olika träningsformer och i enkla drag förklara dem.
Du kan sätta upp egna mål för olika typer av fysisk aktivitet och förklara dem med relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan sätta upp mål för olika typer av fysika aktiviteter och förklarar dem med väl underbyggda resonemang.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du kan med enkelt underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
Du kan med relativt väl underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
Du kan med väl underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du orienterar med säkerhet i närmiljö med hjälp av karta.
Du orienterar med viss säkerhet i okänd terräng med karta och andra hjälpmedel.
Du orienterar på ett säkert sätt i okänd terräng med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du kan till viss del planera, organiserar och genomföra utevistelser.
Du planerar, organiserar och genomför utomhusvistelser och friluftsliv med relativt god anpassning till de förhållanden och förutsättningar som råder.
Du planerar, organiserar och genomför utomhusvistelse och friluftsliv med god anpassning till de förhållanden och förutsättningar som råder.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du visar att du hanterar enstaka nödsituationer vid vatten.
Du visar att du hanterar ett par nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar flera olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: