Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris till fortsättning på deckaren "Nu är det klippt" eller inledningen på en deckare.

Skapad 2013-04-29 18:41 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
I klass 8B har eleverna skrivit en fortsättning på deckaren "Nu är det klippt" eller en inledning på en egen deckare.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I klass 8B har vi arbetat med deckare. En del i detta arbete har varit att skriva en fortsättning på deckaren "Nu är det klippt" eller att skriva en inledning på en egen deckare..

Inlämningsdatum 2016-04-08. Nedan följer lärarens bedömning.

Bedömningsmatris till deckaren

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Din text fungerar i huvudsak i genren deckare.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl i genren deckare.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl i genren deckare.
Innehåll
Du skriver en fortsättning med enkla beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Händelser/personer har viss koppling till inledningen och dess karaktärer framställs på ett i huvudsak genomtänkt sätt.
Du skriver en fortsättning med utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Händelser/personer har koppling till inledningen och dess karaktärer framställs på ett genomtänkt sätt. Ev. drar du nytta av tidigare "plantering" i inledningen.
Du skriver en fortsättning/eller inledningen med välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.  Om du valt att skriva fortsättningen på "Nu är dt klippt", så har händelser/personer tydlig koppling till inledningen och dess karaktärer framställs på ett trovärdigt sätt. Ev. tidigare "plantering" tas effektivt tillvara.
Texten förs framåt med enkla berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Texten innehåller välutvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Stuktur
Texten är enkelt berättad och är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Berättande och/eller dialog förekommer.
Textens dramaturgi är relativt komplex. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer t.ex.
Textens dramaturgi är komplex. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer t.ex.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och passar innehållet och karaktärerna i texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet och karaktärerna i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i texten väl.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande och varieras medvetet för att skapa effekt.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: