Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7 Lgr11

Skapad 2013-05-03 12:35 i Täby
Grundskola 7 Svenska

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
Formulera och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du skriver texter på en **enkel** språklig nivå och anpassar i huvudsak innehåll och språk.
Du skriver texter på en **relativt hög** språklig nivå och anpassar innehåll och språk.
Du skriver texter på en **mycket hög** språklig nivå och anpassar innehåll och språk väl.
SKRIVA
Formulera och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du skriver berättande texter med **enkla** gestaltande beskrivning och berättargrepp. Din text följer en **enkel** dramaturgi.
Du skriver berättande texter med **utvecklade** gestaltande beskrivning och berättargrepp. Din text följer en **utvecklad** dramaturgi.
Du skriver berättande texter med **välutvecklade** gestaltande beskrivning och berättargrepp. Din text följer en **väl utvecklad** dramaturgi.
SKRIVA
Formulera och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du ger omdömen till texter och kan **till viss del** bearbeta dina egna texter efter andras respons.
Du ger **utvecklade** omdömen till texter och **kan** bearbeta dina egna texter efter andras respons.
Du ger **välutvecklade** omdömen till texter och **kan** bearbeta dina egna texter efter andras respons, på ett mycket bra sätt.
SKRIVA
Formulera och kommunicera i skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du för **enkla** resonemang om svenska språkets historia och särdrag.
Du för **utvecklade** resonemang om svenska språkets historia och särdrag.
Du för **välutvecklade** resonemang om svenska språkets historia och särdrag.
TALA
Formulera och kommunicera i tal.
Du samtalar och diskuterar med **enkla** argument som till viss del för diskussionen framåt.
Du samtalar och diskuterar med **utvecklade** argument som för diskussionen framåt.
Du samtalar och diskuterar med **välutvecklade** argument som för diskussionen framåt och fördjupar den.
TALA
Formulera och kommunicera i tal.
Du gör **enkla'' muntliga redogörelser med försök till publikkontakt. Du anpassar till viss del presentationen till sammanhanget.
Du gör **utvecklade** muntliga redogörelser. Du anpassar din presentation relativt väl till sammanhanget.
Du gör **välutvecklade** muntliga redogörelser. Du anpassar din presentation väl till sammanhanget.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser olika typer av texter med flyt. Du gör **enkla** sammanfattningar av olika texter.
Du läser olika typer av texter med gott flyt. Du gör **utvecklade** sammanfattningar av olika texter.
Du läser olika typer av texter med mycket gott flyt. Du gör **välutvecklade** sammanfattningar av olika texter.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du hittar tydliga budskap och för **enkla** resonemang.
Du hittar budskap mellan raderna och för **utvecklade** resonemang.
Du hittar underliggande budskap och för **välutvecklade** resonemang.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du kopplar ihop olika texttyper, t ex bilder och dikter och motiverar på ett **enkelt** sätt varför de hör ihop.
Du kopplar ihop olika texttyper, t ex bilder och dikter och motiverar **relativt väl** varför de hör ihop.
Du kopplar ihop olika texttyper, t ex bilder och dikter och motiverar **väl** varför de hör ihop.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du för **enkla** resonemang om kopplingar mellan verk och den som skrivit verket. Du ger flera exempel på hur verket har påverkats av sin tid och sitt sammanhang.
Du för **utvecklade** resonemang om kopplingar mellan verk och den som skrivit verket. Du ger flera exempel på hur verket har påverkats av sin tid och sitt sammanhang.
Du för **välutvecklade** resonemang om kopplingar mellan verk och den som skrivit verket. Du ger flera exempel på hur verket har påverkats av sin tid och sitt sammanhang.
KÄLLKRITIK
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Du gör **enkla** sammanställningar och berättar om källornas trovärdighet. Du använder citat och källhänvisningar.
Du gör **utvecklade** sammanställningar och för utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Du använder citat och källhänvisningar relativt väl.
Du gör **välutvecklade** sammanställningar och för välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Du använder citat och källhänvisningar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: