👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantdiagnoser

Skapad 2013-05-20 14:19 i Nolskolan Ale
En samlad matris över alla delmoment inom varje område. Denna matris är tänkt att kunna följa en elevs hela skolgång från F till åk 9.
Grundskola F – 9 Matematik
Aritmetik
Rationella tal
Talmönster
Mätning
Geometri
Statistik
Förberedande aritmetik: AF Förberedande aritmetik.
Bråk: RB1 En del av en hel
Talföljder och talmönster: TAt1 Talföljder 1
Förberedande mätning och geometri: MGF Förberedande mätning och geometri
Geometriska former: GFo1 Grundläggande symmetri
Förberedande sannolikhet: SAF Förberedande sannolikhet
Grundläggande aritmetik: AG1 Additioner och subtraktioner inom 1–9.
Bråk: RB2 Flera delar av en hel
Talföljder och talmönster: TAt2 Talföljder 2
Mätning av tid: MTi1 Analog tid
Geometriska former: GFo2 Avbildning
Sannolikhet: SA1Grundläggande kombinatorik
Grundläggande aritmetik: AG2 Additioner och subtraktioner inom 10–19, utan tiotalsövergång.
Bråk: RB3 Del av ett antal
Talföljder och talmönster: TAt3 Talmönster 1
Mätning av tid: MTi2 Tidsdifferens, analog tid
Geometriska former: GFo3 Plana figurer
Sannolikhet: SA2 Kombinatorik
Grundläggande aritmetik: AG3 Additioner och subtraktioner inom 10–19, med tiotalsövergång.
Bråk: RB4 Bråk som tal
Talföljder och talmönster: TAt4 Talmönster 2
Mätning av tid: MTi3 Från analog till digital tid
Geometriska former: GFo4 Kroppar
Sannolikhet: SA3 Grundläggande sannolikhet
Grundläggande aritmetik: AG4 Additioner och subtraktioner inom 20–99.
Bråk: RB5 Taluppfattning av bråk
Talföljder och talmönster: TAt5 Geometriska mönster
Mätning av tid: MTi4 Delar av sekund
Geometriska former: GFo5 Likformighet, begrepp
Sannolikhet: SA4 Experimentell sannolikhet
Grundläggande aritmetik: AG5 Räknesättens innebörd, addition och subtraktion.
Bråk: RB6 Addition och subtraktion av tal i bråkform
Algebraiska uttryck: TAu1 Enkla uttryck
Mätning av tid: MTi5 Tidsdifferens, dagar mm
Geometriska former: GFo6 Likformighet, beräkningar
Sannolikhet: SA5 Sannolikhet
Grundläggande aritmetik: AG6 Multiplikationstabellen.
Bråk: RB7 Multiplikation och division av tal i bråkform
Algebraiska uttryck: TAu2 Uttryck
Mätning av massa: MMa1 Grundläggande mätning, massa
Geometriska former: GFo7 Pythagoras sats
Förberedande statistik: STF Förberedande statistik
Grundläggande aritmetik: AG7 Generaliserad multiplikationstabell.
Tal i decimalform: RD1 Tal i decimalform
Algebraiska uttryck: TAu3 Förenkling av uttryck
Mätning av massa: MMa2 Enhetsbyte, massa
Geometriska former: GFo8 Geometriska konstruktioner
Statistik Diagram: STd1 Tabeller
Grundläggande aritmetik: AG8 Divisionstabell och generaliserad divisionstabell.
Tal i decimalform: RD2 Taluppfattning av decimaltal, addition och subtraktion
Algebraiska uttryck: TAu4 Multiplikation av binom
Mätning av längd: MLä1 Grundläggande mätning, längd
Skala: GSk1 Avbildning och perspektiv
Statistik Diagram: STd2 Stapeldiagram
Grundläggande aritmetik: AG9 Räknesättens innebörd, multiplikation och division.
Tal i decimalform: RD3 Taluppfattning av decimaltal, multiplikation och division
Algebraiska uttryck: TAu5 Förenkling av rationella uttryck
Mätning av längd: MLä2 Mätning, omkrets
Skala: GSk2 Förstoring och förminskning
Statistik Diagram: STd3 Stolpdiagram
Skriftlig räkning: AS1 Addition av två tal i talområdet 0–1 999
Tal i decimalform: RD4 Addition och subtraktion av tal i decimalform
Ekvationer: TAe1 Enkla ekvationer
Mätning av längd: MLä3 Enhetsbyte, längd
Skala: GSk3 Avläsa kartor och ritningar
Statistik Diagram: STd4 Cirkeldiagram
Skriftlig räkning: AS2 Subtraktion av två tal i talområdet 0–999
Tal i decimalform: RD5 Multiplikation och division av tal i decimalform
Ekvationer: TAe2 Ekvationer
Mätning av längd: MLä4 Mätning, cirkeln
Skala: GSk4 Längd-, area- och volymskala
Statistik Diagram: STd5 Linjediagram
Skriftlig räkning: AS3 Additions- och subtraktion, textuppgifter
Tal i decimalform: RD6 Avrundning och gällande siffror
Ekvationer: TAe3 Ekvationer, rationella tal
Mätning av area: MAr1 Grundläggande mätning, area
Vinklar: GVi1 Vinklar
Statistik Diagram: STd6 Histogram
Skriftlig räkning: AS4 Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig inom talområdet 0–999
Proportionalitet och procent: RP1 Grundläggande proportionalitet
Ekvationer: TAe4 Ekvationer med och utan lösning
Mätning av area: MAr2 Enhetsbyte, area
Vinklar: GVi2 Vinklar, samband
Lägesmått: STl1 Grundläggande lägesmått
Skriftlig räkning: AS5 Division där nämnaren (divisorn) är ensiffrig inom talområdet 0–999
Proportionalitet och procent: RP2 Proportionalitet i grafform
Ekvationer: TAe5 Olikheter
Mätning av area: MAr3 Enkel areaberäkning
Vinklar: GVi3 Vinklar problemlösning
Lägesmått: STl2 Lägesmått
Skriftlig räkning: AS6 Multiplikations- och division, textuppgifter
Proportionalitet och procent: RP3 Grundläggande procent
Ekvationer: TAe6 Andragradsekvationer
Mätning av area: MAr4 Areaberäkning
Skriftlig räkning: AS7 Multiplikation med flersiffriga faktorer
Proportionalitet och procent: RP4 Procenträkning
Ekvationer: TAe7 Ekvationssystem, algebraisk lösning
Mätning av area: MAr5 Enkel begränsningsarea
Skriftlig räkning: AS8 Skriftlig division med tvåsiffrig nämnare
Proportionalitet och procent: RP5 Procent, problemlösning
Koordinatsystem och grafer: TAg1 Koordinatsystem
Mätning av area: MAr6 Cirkelområdets area
Skriftlig räkning: AS9 Addition och subtraktion av två tal i decimalform
Proportionalitet och procent: RP6 Förändringsfaktor
Koordinatsystem och grafer: TAg2 Räta linjen
Mätning av area: MAr7 Begränsningsarea
Skriftlig räkning: AS10 Multiplikation av tal i decimalform
Proportionalitet och procent: RP7 Ränta
Koordinatsystem och grafer: TAg3 Räta linjens ekvation
Mätning av volym: MVo1 Grundläggande mätning, volym
Skriftlig räkning: AS11 Division av tal i decimalform
Koordinatsystem och grafer: TAg4 Ekvationssystem grafisk lösning
Mätning av volym: MVo2 Volym i vardagen
Utvidgad aritmetik: AUn1 Negativa tal, taluppfattning
Mätning av volym: MVo3 Enhetsbyte, volym 1
Utvidgad aritmetik: AUn2 Negativa tal, addition och subtraktion
Mätning av volym: MVo4 Enkel volymberäkning
Utvidgad aritmetik: AUn3 Negativa tal, multiplikation och division
Mätning av volym: MVo5 Volymberäkning 1
Utvidgad aritmetik: AUn4 Negativa tal
Mätning av volym: MVo6 Volymberäkning 2
Utvidgad aritmetik: AUp1 Potenser, grundläggande
Mätning av volym: MVo7 Enhetsbyte, volym 2
Utvidgad aritmetik: AUp2 Potenslagar 1
Utvidgad aritmetik: AUp3 Potenslagar 2
Utvidgad aritmetik: AUp4 Kvadratrötter
Utvidgad aritmetik: AUp5 Potenser och kvadratrötter