Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2013-06-17 16:29 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris/skriftligt omdöme åk 4.
Grundskola 4 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå3 Åk 6
Läsa och skriva
Jag kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag använder metoder som fungerar ganska bra.
Jag kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Jag använder metoder som fungerar bra.
Läsa och skriva
Jag har ganska bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Jag kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Jag har bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Jag kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Läsa och skriva
Jag kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och mitt språk är ganska varierat.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett bra sätt och mitt språk är varierat.
Läsa och skriva
Jag kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Jag kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Läsa och skriva
Jag kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Informationssökning och källkritik
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Berättande texter och sakprosatexter
Jag kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: