Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa åk 4-6

Skapad 2013-08-05 12:56 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Tullbroområdet Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge
Har viss vattenvana tex doppar huvud och kunna glida i magläge från kant
Har god vattenvana, kan simma minst 25 meter
50 meter magläge
200 meter magläge och 50 meter ryggläge
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp Effekter av olika träningsformer Förebyggande av skador
Träna på att använda centrala ord och begrepp inom hälsa och livsstil.
Samtalar kring egna uppleverser av hälsa och livsstil.
För enklare resonemang kring egna upplevelser av hälsa och livsstil.
Reflekterar och för resonemang kring egna uppleveser av hälsa och livsstil. Använder centrala ord och begrepp och beskriver hur man förebygger skador.
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera Natur och utemiljö Rättigheter och skyldigheter i naturen
Tränar på att genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö med olika förhållande och till allemansrättens regler. Träna på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Genomför olika aktiviter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler. Orientera sig med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett och säkerhet vid vatten
Har ej deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Har deltagit i momentet som behandlar hanterande av nödsituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: