Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem-och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2013-08-08 11:37 i Stenstorpsskolan Halmstad
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap åk 6

E
C
A
Mat och måltider
Du tillagar enklare måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med detta som tex diskning och att följa recept. Du behöver viss hjälp för att klara av uppgifterna.
Du tillagar enklare måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med detta. Du är till stor del självgående när det gäller att klara av uppgifterna.
Du tillagar enklare måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med detta. Du är självgående när det gäller att klara av uppgifterna och du tar egna initiativ samt kan hjälpa och lära ut till andra.
Metoder och livsmedel
Du använder metoder som tex att koka, steka på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder oftast redskap och livsmedel på ett säkert sätt. Tex så vet du hur man ska förvara olika livsmedel för att de inte ska angripas av bakterier och du kan använda olika knivar,skalare kastruller mm men du behöver ibland lite hjälp.
Du använder metoder som tex att koka, steka på ett fungerande sätt. Du använder redskap och livsmedel på ett säkert sätt. Tex så vet du hur man ska förvara olika livsmedel för att de inte ska angripas av bakterier och du kan använda olika knivar,skalare kastruller mm på ett säkert sätt.
Du använder metoder som tex att koka, steka på ett väl fungerande sätt. Du använder redskap och livsmedel på ett säkert sätt. Tex så vet du hur man ska förvara olika livsmedel för att de inte ska angripas av bakterier. Du kan tex redogöra för varför vissa livsmedel är känsligare än andra. Du kan använda olika knivar,skalare kastruller mm på ett säkert sätt och du hittar alternativa lösningar om ex något fattas i köket.
Omdöme om resultatet
Du ger enkla omdömen om resultatet och arbetet.
Du ger utvecklade omdömen om resultatet och arbetet.
Du ger mycket välutvecklade omdömen om resultatet och arbetet.
Mat, måltider och hälsa
Du för enkla resonemang om varierade och balanserade måltider. Tex så vet du vad som är en bra frukost och du vet vad nyckelhålet står för. Du kan på ett enkelt sätt återge vilka konsekvenser olika matvanor kan ge. Du vet hur man arbetar hygieniskt i köket tex genom att tvätta händerna, diska rent och hålla bänkytor rena men ibland behöver du bli påmind.
Du för utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. Tex så vet du vad som är en bra frukost och du vet vad nyckelhålet står för. Du kan på ett mer utvecklat sätt återge vilka konsekvenser olika matvanor kan ge. Du vet hur man arbetar hygieniskt i köket tex genom att tvätta händerna, diska rent och hålla bänkytor rena.
Du för välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. Tex så vet du vad som är en bra frukost och du vet vad nyckelhålet står för. Du kan, tack vare mycket bakgrundskunskap om olika livsmedel, återge vilka konsekvenser olika matvanor kan ge och du gör detta ingående. Du vet hur man arbetar hygieniskt i köket tex genom att tvätta händerna, diska rent och hålla bänkytor rena och du behöver aldrig bli påmnd.
Konsumtion, ekonomi och miljö
Du för enkla resonemang om relationen mellan ekonomi, konsumtion och miljö. Du kan jämföra olika priser på varor utifrån deras påverkan på hälsa och miljö. Du ser skillnad på reklam och information.
Du för utvecklade resonemang om relationen mellan ekonomi, konsumtion och miljö. Du kan jämföra olika priser på varor utifrån deras påverkan på hälsa och miljö. Du kan ge välgrundade förklaringar till skillnaderna tex varför KRAV-märkta varor ofta är dyrare. Du ser skillnad på reklam och information.
Du för välutvecklade resonemang om relationen mellan ekonomi, konsumtion och miljö. Du kan jämföra olika priser på varor utifrån deras påverkan på hälsa och miljö. Du kan ge välgrundade förklaringar till skillnaderna tex varför KRAV-märkta varor ofta är dyrare och du väger in flera olika aspekter i dina resonemang. Du ser skillnad på reklam och information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: