Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6 Lgr11

Skapad 2013-08-14 18:44 i Täby
Grundskola 6 Samhällskunskap

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper och använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: