Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2013-08-18 13:35 i Duveds skola Åre
Matris över de kunskapsmål som eleven ska ha uppnått i åk 3 enligt Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda och dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du har utvecklat nyfikenhet och intresse för att börja läsa.
Du har utvecklat nyfikenhet och intresse för att läsa kapitelböcker på egen hand.
Du kan läsa kapitelböcker på egen hand.
Läsa
Du kan namnge alla bokstäver, både gemener och versaler.
Du börjar förstå sambandet mellan ljud och bokstav.
Du har förstått sambandet mellan ljud och bokstav.
Läsa
Du kan känna språkets rytm och läsa enkla bekanta texter.
Du kan läsa elevnära texter med visst flyt.
Du kan läsa elevnära texter med flyt.
Läsa
Läsförståelse
Du kan läsa och förstå enkla ord.
Du kan läsa och förstå enklare texter.
Du kan läsa och förstå längre elevnära texter.
Läsa
Instruktioner
Du kan förstå en skriftlig instruktion med stöd av bilder.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan läsa och förstå instruktioner i flera led.
Skriva
Du kan skriva alfabetet för hand, både gemener och versaler.
Du kan övervägande skriva utan att blanda gemener och versaler.
Du kan skriva läsligt för hand. Du kan skriva texter på dator.
Skriva
Du kan skriva en kort text, på egen hand eller skriva av.
Du kan skriva en kort text på egen hand.
Du kan skriva en text med röd tråd; tydlig början, handling och slut.
Skriva
Meningsbyggnad
Du har kännedom om vad en mening är.
Du har kännedom om punkt och stor bokstav.
Du kan sätta ut skiljetecken: stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva
Du kan läsa det du själv har skrivit.
Du kan läsa igenom din egen text och ändra den om det behövs.
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Tala, lyssna, samtala
Du kan lyssna när någon berättar.
Du kan lyssna när någon berättar och delta i samtal.
Du kan samtala med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker med ett vårdat språk.
Tala, lyssna, samtala
Instruktioner
Du kan förstå en enkel instruktion.
Du kan förstå flera enkla instruktioner i följd.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Tala, lyssna, samtala
Du kan berätta om något du varit med om eller hört talas om.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta tydligare.
Berättande texter och sakprosatexter
Du kan återberätta, i kronologisk ordning, en enkel text du har hört eller läst.
Du kan samtala om vad du läser/hör. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det (reflekterar) med något du själv varit med om.
Berättande texter och sakprosatexter
Du kan illustrera/skriva/hitta bilder, om något du hört eller läst.
Du kan, själv eller tillsammans med andra, hitta specifika ord för tex en tankekarta eller stödord.
Du kan använda specifika ord som hör ihop med det du skriver om, så att innehållet blir tydligt.
Informationssökning och källkritik
Du kan söka information från en källa någon visar dig; i bild eller skrift.
Du kan söka enkel information från olika källor; böcker, tidningar och internet.
Du kan söka information från olika källor; böcker, tidningar och internet. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: