Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris för Oskarshamns kommun Kemi år 9

Skapad 2013-08-27 11:34 i Rödsleskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet kemi.
Grundskola 9 Kemi
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras användbarhet.
Du jämför olika källor och väljer en källa utan att motivera ditt val.
Du jämför olika källor och kan till viss del resonera om de olika källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med enkla motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för utvecklade resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med utvecklade motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med välutvecklade motiveringar hur du tänkt.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att kommunicera muntligt
i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen. Du visar på fördelar och begränsningar.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. Du generaliserar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen. Du visar på fördelar och begränsningar.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. Du generaliserar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör kemi.
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt.
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett enkelt sätt.
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett utvecklat sätt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett välutvecklat naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i kemi.
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättrings-förslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat. Du ger sedan egna förslag till förbättringar och ställer nya frågor.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom kemin.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara enkla samband mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara samband mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara komplexa samband mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: