Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Metis åk 4 - 6

Skapad 2013-09-11 10:20 i Friskolan Metis Grundskolor
Matris för bedömning av engelska baserat på kunskapskraven för åk 6
Grundskola 6 Engelska

Muntligt

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Lyssna
Du förstår vissa ord och uttryck på engelska och visar detta genom att svara.
Du förstår det viktigaste av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att svara enkelt och agera godtagbart utifrån instruktioner.
Du förstår det mesta av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att svara och agera tillfredsställande utifrån instruktioner.
Du förstår väl och uppfattar detaljer av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att redogöra för och kommentera innehållet, samt agera med gott resultat utifrån instruktioner.
Tala
Du försöker kommunicera på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.

Skriftligt

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Läsa
Du läser texter i din lärobok.
Du förstår det viktigaste i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår till stor del och uppfattar detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Skriva
Du kan skriva ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.

Ansvar

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
lyssna och läsa
Du gör det som läraren lägger fram.
Du väljer någon strategi för lyssnande och läsning.
Du använder dig av några olika strategier för lyssnande och läsning
Du väljer och använder dig av flera olika strategier vid lyssnande och läsning.
kommunikation
Du gör det som läraren instruerat.
Du väljer någon strategi för att lösa språkliga problem och förbättra kommunikationen.
Du använder dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra kommunikationen.
Du väljer och använder dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra kommunikationen.
Realia
Du läser om olika engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: