Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk.7-9 Ramnerödsskolan, Uddevalla

Skapad 2013-09-16 08:08 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Denna matris är övergripande och gäller år 7 till och med 9, där aktivitet och krav ökar med högre årskurs.

Denna matris är övergripande och gäller år 7 till och med 9, där aktivitet och krav ökar med högre årskurs.

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lekar och spel: Rörelse
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Idrotter ex.olika simsätt, redskapsgymnastik, friidrott: Rörelse
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Dans och rörelse till musik
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
Sim test och simning.
  • Idh  E 9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge
Träningsplanering, hälsa och fysisk förmåga
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Orientering och friluftsliv
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt väl anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Skador och risker. Nödsituationer vid vatten
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter, Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter, Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: