Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2-3 Glunten Skrivutveckling

Skapad 2013-09-16 16:43 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Ett utvecklingsschema för elevens skrivutveckling som bygger på boken "God Skrivutveckling" av Ingvar Lundberg.
Grundskola 1 – 3 Svenska

SKRIVA

Barnen får upptäcka att det finns olika typer av texter och att de kan kommunicera med skrift.
Vi arbetar med att skapa lust och intresse för att skriva. Det finns ofta en mottagare som kan ge positiv respons. Det kan vara läraren eller klasskamraterna. Arbeten kan också synliggöras på skolans väggar.
Vi arbetar med att gå från talspråk till skriftspråk. Målet är att eleverna lär sig bygga en text som kan stå på egna ben, dvs att den ska kunna läsas av vilken mottagare som helst i vilken situation som helst.
Barnen arbetar också med att utveckla sin stavning. Arbetet sker i grupp samt individuellt.

Utvecklingsschemat visar på barnets skrivutveckling och bygger på boken "God skrivutveckling" av Ingvar Lundberg.

De färglagda rutorna i utvecklingsschemat visar de framsteg barnet uppnått. De som ännu inte är ifyllda beskriver de mål barnet har att arbeta vidare med. Den läses nerifrån och upp.

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning
Jag kan bearbeta min text och arbeta medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag kan skriva faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag kan skriva en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag kan formulera frågor inför en intervju med någon som arbetar eller är pensionär.
Jag kan använda stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag kan skriva referat från möte.
Jag kan skriva en recension av en bok jag läst.
Jag kan skriva svar på frågor i mina skolböcker.
Jag kan skriva en text så att nästan vem som helst kan förstå
Jag kan skriva dagbok.
Jag kan skriva olika texter för olika läsare så att de förstår.
Jag kan skriva en lapp att sätta upp på anslagstavlan om t.ex. en bortsprungen katt.
När jag stavar svåra ord så kan jag antingen ljuda eller använda regel. Jag kan också jämföra med andra liknande ord och se på ordet om jag gör rätt.
Jag kan skriva sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning.
Jag kan skriva ett meddelande till klassen om något som ska hända.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag kan skriva ett enkelt brev till någon i familjen eller någon jag känner väl.
Jag kan skriva dikt som framkallar stämningar
Jag kan direkt plocka fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag kan skriva på dator och använda ordbehandlingsprogrammet. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag kan skriva ett tackbrev.
Jag kan avstava ord.
Jag kan få meningarna att hänga ihop.
Jag kan skriva ett vykort till en vän eller någon i familjen för att berätta vad jag gör.
Jag kan uttrycka både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag visar stor lust och glädje i skrivandet och jag skriver länge och intensivt.
Jag kan stava vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, göra, djur).
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag kan skriva korta sms.
Jag skriver målande och detaljerat om både inledning, händelse och avslutning.
Jag skriver ofta med lust och glädje.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag kan skriva enkla meddelande på datorn.
Jag kan skriva en dialog och visa vad folk säger till varandra.
Jag skriver dagbok.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag kan skriva meddelande och sätta på kylskåpsdörren.
Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag skriver gärna e-mail.
Jag kan skriva korta ord.
Jag kan skriva många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag kan skriva enkla vykort eller julkort.
Jag kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag skriver ganska ofta, gärna vykort, hälsningar och meddelande.
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Jag kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag ska skriva minneslapp när vi ska handla och önskelista till julen.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.
Jag skriver ibland själv utan att någon sagt åt mig att göra det.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva en enkel mening.
Jag kan skriva skyltar till mitt rum som Välkommen, Här bor jag.
Jag kan skriva en liten berättelse jag fått höra men använder inte så många ord,
Jag skriver inte så ofta men någon gång tycker jag det är roligt.
Jag skriver ord med egen stavning.
Jag kan skriva några ord.
Jag sätter mitt namn på teckningar.
Sådant som jag berättar får någon skriva ned.
Jag vill gärna att någon skriver ned sådant som jag berättar.
Ny aspekt
Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: