Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2013-09-17 13:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi går igenom samtliga ordklasser med tillhörande underavdelningar, visar exempel och gör jämförelser. Eleverna tränar på lektionstid i grammatikboken och förbereder sig inför sluttestet genom att använda sig av Powerpoint och sammanfattande träningtest där samtliga moment repeteras. Sv urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Sv 7-9 Språkets struktur med stavningsregler
Grundskola 7 – 9 Svenska

Ordklasser

Håller på att lära sig
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Pronomen
Har svårt att identifiera pronomen i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett pronomen i en given text eller mening
Kan identifiera och skilja mellan olika slags pronomen Förstår skillnaden mellan pronomen i singularis och plural
Kan identifiera och skilja mellan alla slags pronomen Kan utifrån en given text identifiera vilket berättarperspektiv författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven i första, andra eller tredje person
Substantiv
Har svårt att identifiera i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett substantiv i en given text eller mening
Förstår skillnaden mellan konkreta och abstrakta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i obestämd respektiv bestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus) Är medveten om att substantiv är indelade i genus (n- och t-ord)
Kan fritt och ledigt se skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv Kan fritt och ledigt se skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektiv obestämd form Är förtrogen med att dela in substantiv i ental och flertal (numerus) Är förtrogen med genus (n- och t-ord)
Adjektiv
Har svårt att identifiera adjektiv i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett adjektiv i en given text eller mening
Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv
Kan komparera åtskilliga oregelbundna adjektiv
Verb
Har svårt att identifiera verb i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett verb i en given text eller mening
Förstår skillnaden mellan olika tempus Kan ta tema på olika verb
Behärskar alla tempus Kan utifrån en given text identifiera vilket tempus författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven i nutid, dåtid eller framtid.
Adverb
Har svårt att identifiera adverb i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett adverb i en given text eller mening
Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb
Prepositioner
Har svårt att identifiera prepositioner i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera en preposition i en given text eller mening
Känner (kan räkna upp) till alla propositioner
Konjunktioner
Har svårt att identifiera konjunktioner i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera en konjunktion i en given text eller mening
Förstår betydelsen hos olika slags konjunktioner och kan skilja mellan dem
Räkneord
Har svårt att identifiera konjunktioner i en given text eller mening Har svårt att förstå ordklassens funktion
Kan identifiera ett räkneord i en given text eller mening
Förstår skillnaden mellan grundtal och ordningstal
Interjektioner
Har svårt att förstå ordklassens funktion
Har svårt att identifiera interjektioner i en given text eller mening
Kan identifiera en interjektion i en given text eller mening
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: