Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyllinge - Idrott och Hälsa åk 1-3.

Skapad 2013-09-23 09:29 i Fyllingeskolan Halmstad
Bedömningsmatris för ämnet idrott och hälsa från åk 1 till åk 3. Utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris för ämnet Idrott och Hälsa åk1-3.

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Detta visar du genom att du deltar i olika sorters rörelseövningar på idrottslektionerna; t.ex. springa, hoppa, klättra. Du deltar också i enkla lekar, danser och rörelser till musik.
Detta visar du genom att du deltar i olika sorters rörelseövningar på idrottslektionerna; t.ex. springa, hoppa, klättra. Du deltar också i enkla lekar, danser och rörelser till musik.
Detta visar du genom att du deltar i olika sorters rörelseövningar på idrottslektionerna; t.ex. springa, hoppa, klättra. Du deltar också i lekar, danser och rörelser till musik.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
Detta visar du genom att; du kan delta i lek och rörelse utomhus. Du känner till några av allemansrättens grunder.
Detta visar du genom att; orientera dig i närmiljön och genom att förstå enkla kartors uppbyggnad. Du känner till allemansrättens grunder.
Detta visar du genom att; delta i lek och rörelse utomhus samt vid utflykter till närområden. Du känner till allemansrättens grunder.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
Detta visar du genom att; följa enkla regler i lekar och danser samt visa hänsyn för dina kamrater.
Detta visar du genom att; följa enkla regler i lekar och danser samt visa hänsyn för dina kamrater.
Detta visar du genom att; följa enkla regler i lekar och danser samt visa hänsyn för dina kamrater. Du har grundläggande kunskaper om hur du hanterar nödsituationer på land och vid vatten.
(Åk 1. värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil). Åk 2 & 3 Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Detta visar du genom att; delta i samtal om hälsa och livsstil.
Detta visar du genom att; kunna förklara och leda en enkel lek samt genom att delta i samtal om hälsa och livsstil.
Detta visar du genom att; du i grupp, planerar och genomför en aktivitet vid ett lektionstillfälle samt genom att delta i samtal om hälsa och livsstil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: