Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 ht-13

Skapad 2013-09-23 22:20 i Resarö skola Vaxholm Stad
Matris för bedömning av svenska baserat på kunskapskraven för åk 6
Grundskola 4 – 6 Svenska

Matris för bedömning av svenska baserat på kunskapskraven för åk 6

Läsa

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Ny nivå
Läsflyt
Du kan med hjälp läsa en skönlitterär bok.
Du kan läsa skönlitteratur för ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du kan återberätta bokens handling.
Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar det viktigaste med viss koppling till sammanhanget. Då visar du grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar det viktigaste med relativt god koppling till sammanhanget. Då visar du god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar det viktigaste med god koppling till sammanhanget. Då visar du mycket god läsförståelse.
Tolkningar
Du funderar över bokens budskap och beskriver din upplevelse av boken.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och till viss del resonera kring tydligt framträdande budskap i olika verk, samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i olika verk, samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i olika verk, samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

Skriva

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Ny nivå
Tydlighet
Du skriver texter som andra kan läsa.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning och grammatik
Du skriver med punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Du skriver berättande texter.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Du sammanställer information från källor din lärare valt ut.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställning
Du skriver egna texter med hjälp av informationen.
Sammanställningarna du gör innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna du gör innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna du gör innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiskt uttryck
Du gör bilder till dina texter.
Du kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Då förtydligar, förstärker och levandegör du dina texters budskap.
Du kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Då förtydligar, förstärker och levandegör du dina texters budskap.
Du kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Då förtydligar, förstärker och levandegör du dina texters budskap.
Bearbetning
Du bearbetar dina egna texter.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala-lyssna

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Ny nivå
Samtal
Du deltar i samtal.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga framträdanden
Du redovisar för en liten grupp.
Du förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Du förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språk i norden
Du känner till och hör skillnad på olika dialekter och språk i norden.
Du ger exempel på nationella minoritetsspråk, för enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ger exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: