Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 ht-13

Skapad 2013-09-26 14:21 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Teknik

Nydalaskolans bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i fyra steg från lägre (längst till vänster) till högre måluppfyllelse (längst till höger).

Observera att bedömning av kunskapsnivåer är en färskvara som uppdateras vid flera tillfällen under läsåret och den bedömda kunskapsnivån kan både sänkas och höjas under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Första steget (längst till vänster) visar på en otillräcklig kunskapsnivå och eleven riskerar att ej klara av kunskapskraven för ämnet. Ett åtgärdsprogram ska upprättas och skolan ska sätta in stödinsatser för att hjälpa eleven nå kunskapskraven.

Andra steget visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål.

Tredje steget visar att eleven ligger på en kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål med god marginal.

Fjärde steget (längst till höger) visar att eleven ligger på en kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål med mycket god marginal.

Exempel & beskrivningar

På väg att nå E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Tekniska lösningar
Eleven kan med lärarstöd beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
Eleven kan med lärarstöd på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Genomförande

På väg att nå E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Idéer & modeller
Eleven kan med lärarstöd genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör med lärarstöd enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Resonemang

På väg att nå E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Förändring över tid
Eleven kan med lärarstöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: