Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Spanska Åk 7-9

Skapad 2013-09-29 17:15 i Helsingborg
Här är en matris som jag ska använda i bedömning av era kunskaper
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Här är kriterierna för de olika betyg (Kunskapskravet är från LGR 11)

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
REALIA -att prata och skriva
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativ sammanhängande.
REALIA -att lysnna-
Hörförståelse Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkel språk i lugnt tempo.
Hörförståelse Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkel språk i lugnt tempo.
Hörförståelse Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: