👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2013-10-02 21:05 i Bruksskolan Tierp
Målen för åk 1-3 i matematik.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Taluppfattning, positionsystemet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Skriva givna tal.
Jag kan skriva talen 0-10.
Jag kan skriva talen 11-20.
Jag kan skriva talen 21-100.
Jag kan skriva talen 101- 1000.
Talraden
Jag kan fylla i tal som saknas på talraden. 0-10
Jag kan fylla i tal som saknas på talraden. 11-20
Jag kan fylla i tal som saknas på talraden. 21-100
Jag kan fylla i tal som saknas på talraden. 100-200
En-, tio- och hundratal
Jag vet siffrans platsvärde när det gäller ental och tiotal.
Jag kan avläsa antalet tiotal och ental med hjälp av tiotalsstavar eller tiokronor samt entalskuber eller enkronor.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-100 och räknar ihop tiotalen med varandra och entalen med varandra. ex. 54+6, 82+13
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-100 och subtraherar tiotalen med varandra och entalen med varandra. Ex. 84-2, 84-12.
Jag vet siffrans platsväde när det gäller hundratal.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-200.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 1-200.
Jag kan räkna addition och subtraktion och kan klara av tiotalsövergångar.
Jag kan addera tal med varandra och förstår att det blir ett nytt tiotal. ex. 18+5, 39+4.
Jag kan subtrahera tal och klarar av tiotalsövergångar. ex. 12-4, 32-4.
Jag kan addera tal med varandra och förstår att det blir ett nytt hundratal. ex. 198+5
Jag kan subtrahera tal och klarar av hundratalsövergångar. ex. 200-99.
Multiplikation
Jag kan hoppa två steg i taget och förstår hur 2:ans tabell är uppbygd.
Jag kan lösa enklare problem med hjälp av 2:ans tabell eller upprepad additon.
Jag kan markera/hoppa var femte inom talområdet 0-50 och förstår hur 5:ans tabell är uppbygd.
Jag kan lösa enklare problem med hjälp av 5:ans tabell eller upprepad addition.
Jag kan markera/hoppa var tionde inom talområdet 0-100 och förstår hur 10:ans tabell är uppbygd
Jag kan lösa enklare problem med hjälp av 10:ans tabell eller upprepad addition.
Enkla tal i bråkform.
Division
Jag vet vad en halv är och kan dela något i hälften.
Jag vet vad en fjärdedel är och dela något i fyra fjärdedelar.
Jag vet vad en tredjedel är och jag kan dela något i tre tredjedelar.
Jag vet vad en femtedel och en tiodel är och kan dela upp något i fem femtedelar och tio tiodelar.
Jag vet var den åttondel är och kan dela upp något i åtta åttondelar.
Jag kan använda och förstår division.
rimlighetsbedömning
Jag kan se rimlighet i hur långt 1 liter räcker.
Jag kan se rimlighet i hur mycket något väger.
Jag kan se rimlighet i mönster.
Jag kan se rimlighet i talföljder.
Jag kan oftast se rimlighet i om mitt svar blir rätt i additon.
Jag kan oftast se rimlighet i om mitt svar blir rätt i subtraktion.
Jag kan se rimlihet i om mitt svar blir rätt i multiplikation/division.
Välja räknesätt.
Välja räknemetod
Jag kan välja räknesätt vid enklare räkneberättelser. (addition eller subtraktion)
Jag kan välja räknesätt vid längre ränkneberättelser. (addition eller subtraktion)
Jag kan välja räknesätt vid enklare räkneberättelser. (multiplikation eller division)
Jag kan välja räknesätt vid längre räkneberättelser. (multiplikation eller division)
Jag kan välja och använda bra skrifliga räknemetoder. (addition 0 -100)
Jag kan välja och använda bra skrifliga räknemetoder. (subtraktion 0 -100)
Jag kan välja och använda bra skrifliga räknemetoder. (addition eller subtraktion 0 -200)

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Likhetstecknets betydelse
Jag kan använda likhetstecknet när det står i talet. 10 - 4 =_
Jag kan använda likhettecknet när det står i talet. _=18 + 3
Jag kan använda likhetstecknet när det står i talet. 23 + _= 25
Jag kan använda likhetstecknet när det står i talet. 15 = _ + 7
talföljd
Jag vet vilket tal det kommer efter på tallinjen. 0-20
Jag vet vilket tal det kommer efter på tallinjen. 0-100
Jag kan fortsätta en enkel talföljd.
Jag vet vilket tal det kommer efter på tallinjen. 0-200
Jag kan fortsätta svårare talföljd.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Namnge figurer
Jag kan namnge formerna kvadrat, rektangel, cirkel och treangel.
Jag kan namnge kropparna kub och klot .
Jag kan namnge kropparna rätblock, cylinder, pyramid och kon.
Jag kan tala om hur många hörn kropparna har.
Jag kan tala om hur många sidoytor kropparna har.
Jag kan tala om hur många kanter kropparna har.
Avbilda o konstruera
Skala och förminskning
.Jag kan avbilda enkla geometriska objekt.
Jag kan konstruera enkla geometriska objekt.
Jag kan använda skala vid enkel förstoring.
Jag kan använda skala vid enkel förminskning.
Mäta omkrets.
Jag vet vad omkrets är och kan mäta omkretsen av ex en kamrats huvud
Jag kan mäta omkretsen på en rektangel med hjälp av linja
Symmetri
Jag kan rita en symmetrisk linje.
Jag kan rita färdigt så att figuren blir symmetriskt.
Jag kan rita färdigt så att mönstret blir symmetriskt på ett rutmönster.
Jag kan ge exempel på symmetri i bilder och i naturen.
Uppskatta längd.
Jag kan jämföra vilka saker som är lika långa, längre, längst, kortare, kortast.
Jag kan uppskatta hur långt en mm är.
Jag kan uppskatta hur långt en cm är.
Jag kan uppskatta hur långt en dm är.
Jag kan uppskatta hur långt en meter är.
Jag kan uppskatta hur långt längre än en meter är.
Jag kan uppskatt hur långt en km och mil är.
Längd
Jag kan mäta med ex. ett snöre.
Jag kan mäta med en linjal i cm.
Jag kan mäta med en lijal i mm.
Jag kan mäta med en linjal i cm och mm.
Jag kan mäta med en linjal i dm, cm och mm.
Jag kan rita en linje som är ex. 25 cm.
Jag kan rita en linje som är 25 mm.
Uppskatta vikt.
Jag kan uppskatta hur mycket ett kg väger.
Jag kan uppskatta hur mycket ett gram väger.
Jag kan uppskatta hur mycket ett hg väger.
Jag kan uppskatta hur mycket ett ton väger.
Jag använder vanliga måttenheter i mina svar.
Volymer
Jag kan uppskatta hur mycket en dl är.
Jag kan uppskatta hur mycket en liter är.
Jag kan uppskatta hur mycket en tesked är.
Jag kan några äldre måttenheter.
Analog/digital tid
Jag kan avläsa en analogklocka i hela och halvtimmar.
Jag kan avläsa en analogklocka när den är kvart i och kvart över.
Jag kan avläsa en analogklocka på minuter.
Jag kan avläsa en digital klocka i hela och halva timmar.
Jag vet att tiden på en digitalklocka kan skrivas på två sätt beroende på vilken tid på dygnet.
Jag kan avläsa en digital klocka på minuter.
Tid
Jag kan alla veckodagar, månader och vad årstiderna heter.
Jag vet hur många minuter det är på en kvart, halvtimme och en timme.
Jag vet hur många sekunder det är på en minut.
Jag vet hur många timmar det är på ett dygn.
Jag vet hur många månader det är på ett år.
Jag vet hur många dagar det är på ett år.
Udda - jämna tal
Jag förstår att man kan dela lika på jämna tal men på udda tal så är det en rest.
Jag kan tala om vilka tal som är udda och jämna tal i området 0-20.
Jag kan tala om vilka tal som är udda och jämna tal i området 0-100.
Jag kan tala om vilka tal som är udda och jämna tal i området 0 -200.
Lägesord
Jag kan några vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Jag kan vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Jag kan många vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
dubbelt /hälften
Jag vet vad dubbelt så många är vid tal upp till 20.
Jag vet vad hälften så många är vid tal upp till 20.
Jag vet vad dubbelt så många är vid tal upp till 100.
Jag vet vad hälften så många är vid tal upp till 100.

problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Jag kan lösa problem i ett steg.
Jag kan lösa problem i flera steg.
Jag kan skriva en kort räknehändelse.
Jag kan skriva en längre räknehändelse.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Ny aspekt
Jag kan avläsa data i en tabell.
Jag kan avläsa en tabell.
Jag kan sortera data i en tabell.
Jag kan fylla i ett diagram från tabellen.
Jag kan svara på frågor om en tabell eller ett diagram.
Ny aspekt
Jag kan föra och följa matematiska resonemang om val av räknesätt.
Jag kan ställa och besvara frågor som hör till det matematiska resonemanget.
Huvudräkning
Jag kan använda huvudräkning i addition. 0 + 5
Jag kan använda huvudräkning i addition. 0 + 10
Jag kan använda huvudräkning i subtraktion. 0 - 5
Jag kan använda huvudräkning i subtraktion. 0 - 10
Jag kan använda huvudräkning i addition. 0 + 20
Jag kan använda huvudräkning i subtraktion. 0 - 20
Ny aspekt
Jag kan använda huvudräkning i multiplikation där talen och svaren är upp till 10.
Jag kan använda huvudräkning i division där talen och svaren är upp till 10.
Jag kan använda huvudräkning i multiplikation där talen och svaren är upp till 20.
Jag kan använda huvudräkning i division där talen och svaren är upp till 20.