👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2013-10-05 18:38 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i Musik i slutet av åk 6.
Grundskola 4 – 6 Musik

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delta i gemensam sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Jag kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Jag kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Jag kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackompanjera
Jag kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Tajming
Jag sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Jag sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Jag kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Jag kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Muskaliska karaktärsdrag
Jag kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Jag kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.