Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4-6

Skapad 2013-10-15 07:57 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Engelska år 4-6
Grundskola 4 – 6 Engelska

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa och förstå
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av några olika strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av flera olika strategier för lyssnande och läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig muntligt
Når ännu inte kunskapskraven
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Når ännu inte kunskapskraven
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Når ännu inte kunskapskraven
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Strategier
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: