👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serresjöskolan Slöjd, årskurs 4-6

Skapad 2013-10-17 15:15 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Bedömningsmatris i slöjd för årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade i 4 förmågor.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formge och framställa föremål
På väg mot kunskapskraven
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
På väg mot kunskapskraven
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idéutveckling
På väg mot kunskapskraven
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp. Du gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
På väg mot kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulera och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Väljer tillvägagångssätt och motivera utifrån några miljöaspekter
På väg mot kunskapskraven
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
På väg mot kunskapskraven
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
På väg mot kunskapskraven
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.