👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2013-10-28 14:57 i Björkås skola Ludvika
Mål att uppnå i matematik för år 2
Grundskola 2 Matematik

Mål att uppnå i matematik för år 2

På väg
Har uppnått målen
Du kan lösa och skapa enkla matteproblem som t.ex räknesagor
Du kan anpassa räknesättet, addition eller subtraktion, efter problemet
Du känner till de vanligaste matteorden
Du känner till hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar, t.ex ental, tiotal och hundratal
Du visar att du kan se samband mellan siffra och antal
Du visar att du kan namnen på de vanligaste geometriska figurerna, samt förklara hur de ser ut
Du visar att du kan ge exempel på hur saker hänger ihop i matematiken, som t.ex dubbelt och hälften, 10- kompisar och 100- kompisar
Du visar att du kan använda huvudräkning med addition och subtraktion, samt enklare multiplikation
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida
Du kan på ett enkelt sätt mäta med centimeter och meter, liter och deciliter, kilo och hekto
Du visar att du kan klockan analogt
Du visar att du kan berätta om hur man kan lösa ett enklare matteproblem
Du visar att du kan läsa av enkla tabeller och diagram
Du visar att du kan se och fortsätta ett givet mönster