Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska övergripande matris åk 4-6

Skapad 2013-10-29 11:06 i Friskolan Metis Grundskolor
Matris för bedömning av engelska baserat på kunskapskraven för åk 6, men det är nuläget som bedöms.
Grundskola 4 – 6 Engelska

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Lyssna
Du förstår vissa ord och uttryck på engelska och visar detta genom att svara.
Du förstår det viktigaste av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att svara enkelt och agera godtagbart utifrån instruktioner.
Du förstår det mesta av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att svara och agera tillfredsställande utifrån instruktioner.
Du förstår väl och uppfattar detaljer av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant. Du visar det genom att redogöra för och kommentera innehållet, samt agera med gott resultat utifrån instruktioner.
Tala
Du försöker kommunicera på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Läsa
Du läser texter i din lärobok.
Du förstår det viktigaste i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår till stor del och uppfattar detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Skriva
Du kan skriva ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Realia
Du läser om olika engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Arbetssätt

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven (E-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven väl (C-kvalitet)
Uppnår kunskapskraven mycket väl (A-kvalitet)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: