👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floda/Tollered överlämning 5-6 biologi

Skapad 2013-10-31 09:44 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 5 Biologi

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet gnm att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter
Gör detta på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem
Söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet
Gör detta och för enkla resonemang
Gör detta och för utvecklade resonemang
Gör detta och för välutvecklade resonemang
Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Gör detta med viss anpassning till sammanhanget
Gör detta med relativt god anpassning till sammanhanget
Gör detta med god anpassning till sammanhanget
Genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar
Kan formulera enkla frågeställningar som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Kan formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån
I arbetet använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Gör detta på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen
För enkla resonemang och bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
För utvecklade resonemang och ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
För välutvecklade resonemang och ger förslag som kan förbättra undersökningen
Göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Gör enkla dokumentationer
Gör utvecklade dokumentationer
Gör välutvecklade dokumentationer
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och visa det genom användning av biologiska begrepp
Har grundläggande kunskaper och visar det gnm att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologiska begrepp
Har goda kunskaper och visar det gnm att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologiska begrepp
Har mycket goda kunskaper och visar det gnm att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologiska begrepp
I resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen
Använder enkla och till viss del underbyggda resonemang
Använder utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Använder välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beskriva/förklara och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Kan beskriva och ge exempel på detta
Kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen
Kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen
Berätta om livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Gör detta och ger exempel på organismers anpassningar
Gör detta och visar på samband kring organismers anpassningar
Gör detta och visar på mönster i organismers anpassningar
Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan detta