👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4-6, Omega Aspenskolan (Lgr 11)

Skapad 2013-11-03 23:24 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 6 Engelska

Lyssna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Eleven kan förstå: - det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. - med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå: - det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. - med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå: - helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. - med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Välja och använda
Eleven kan: -välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier. - med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier. - på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant. - effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Läsa

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Eleven kan: - förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. - med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan: - förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. - med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan: - förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. - med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Välja och använda
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala och samtala

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Berätta
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven: - formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt, relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. - i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.

Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven: - formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. - i någon mån anpassa sina skriftliga framställningar till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.

Engelska, jag och omvärlden

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Engelska, jag och omvärlden
Eleven kommenterar: - i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar: - i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. .
Eleven kommenterar: - översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.