👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 6-9

Skapad 2013-11-09 10:24 i Sätraskolan Botkyrka
Generell matris i teknik år 6-9
Grundskola 6 – 9 Teknik
F
E
C
A
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an­ vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ända­ målsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utveck­ lade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt ut­ forma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbets­ processen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där inten­tionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.