Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutvecklingsschema

Skapad 2013-11-11 15:12 i Långareds skola Alingsås
Baserad på boken "God läsutveckling", Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin. Matrisen ska läsas nerifrån och upp.
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Matrisen ska läsas nerifrån och upp.

Fonologiska medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsning
Läsförståelse
Läsintresse
Högre
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt. (13)
Jag hinner med att läsa textremsorna på TV. (8)
Jag läser engagerat och länge. (17)
Jag berättar och kommenterar ofta sådant som står i tidningen. (12)
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt. (12)
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder. (7)
Jag kan läsa kritiskt och reflekterande, (16)
Jag tar initiativ till läsaktiviteter i klassrummet. (11)
Jag kan läsa ord som inte finns, t.ex. fim, sölk, kag. (11)
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand. (6)
Jag kan läsa böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text. (15)
Jag känner till många boktitlar och författare. (10)
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud. (10)
Jag kan läsa ord som spruta, struts och krita. (10)
Jag läser barnserier. (5)
Jag kan läsa och förstår dagstidningen, (14)
Jag är en riktig bokslukare. (9)
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil. (9)
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand. (9)
Jag rättar mig själv när jag läser. (4)
Jag klarar att övervaka min egen läsning. (13)
Jag läser hellre än håller på med andra aktiviteter. (8)
Jag kan läsa ord som spel, gris och blöt. (8)
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en papplåda". (3)
Jag kan söka fakta i olika källor. (12)
Jag läser gärna för andra. (7)
Jag kan läsa ord som is, sol och räv. (6)
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max". (2)
Jag kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättelse. (11)
Jag går ofta till biblioteket på eget initiativ. (6)
Jag kan lägga till ett nytt ljud och höra vilket nytt ord det blir, t.ex. s+kor blir skor. (8)
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och. (5)
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol, och spel. (1)
Jag kan uppfatta "den röda tråden" i en berättelse. (10)
Jag gillar att få böcker i present. (5)
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t.ex. leka -l blir eka. (7)
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten. (4)
Jag kan läsa och följa en anvisning. (9)
Jag väljer spontant att läsa på egen hand. (4)
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a. (6)
Jag kan "läsa mellan raderna". (8)
Jag lånar gärna hem böcker från klassbilblioteket/biblioteket. (3)
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus. (5)
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar. (3)
Jag kan koppla det jag läser till egna erfarenheter och tidigare kunskaper. (7)
Jag kan hör att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k. (4)
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn känner jag igen. (2)
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst. (6)
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t.ex. m-mat och s-sol. (3)
Jag kan namnen på fler än åtta bokstäver, (1)
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke. (5)
Jag kan klappa stavelser i ord t.ex. ko (1) och må-la (2). (2)
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder. (4)
Jag kan höra rim, jag kan rimma. (1)
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t.ex. Musen hette Max och bodde i en liten papplåda. (3)
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. "Mia leker med Max". (2)
Jag blir glad när vi läser tillsammans. (2)
Lägsta
Jag kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder. (1)
Jag vill gärna lyssna på sagor. (1)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: