Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är NO?

Skapad 2013-11-23 12:59 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Biologi Kemi Fysik NO (år 1-3)

Under terminen har du fått prova många saker och material, som hör ihop med alla NO-ämnen, t.ex. provrör, bägare, gasolbrännare, mikroskop, mätinstrument som våg, mätglas och termometer. Vi har funderat över säkerhet, vi har planerat och genomfört många experiment, och gjort enkla rapporter och diagram.
Vi har också lärt oss metoder som att filtrera, och vi arbetar med grunderna i kemi, atomer med molekyler, grundämnen och kemiska tecken.

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Du har fått lära dig ord och begrepp som hör hemma i NO.
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag skiljer på fakta och värderingar.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
Du har fått planera, undersöka, pröva och redovisa.
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder vanliga naturvetenskapliga verktyg och instrument. *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag deltar aktivt i undersökningar och redovisar genomförande och resultat muntligt eller skriftligt. *Jag använder vanliga verktyg och instrument på ett självständigt sätt. *Jag arbetar noggrant och säkert.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Kretslopp och samband
Vi har samtalat om och undersökt hur saker hänger ihop.
*Jag ger exempel på enkla kretslopp och sammanhang.
*Jag beskriver kretslopp och samband och deras betydelse i olika sammanhang, t.ex. vardagslivet.
*Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband.
*Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: