Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i Hem- och konsumentkunskap Åk 6 Lgr 11

Skapad 2013-12-02 16:22 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Mat, måltider och hälsa
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav..
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
- Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet..
- Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Konsumtion och ekonomi
- Eleven för enkla tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven för utvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
- Eleven för välutvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven kan föra enkla tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra utvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra välutvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
Miljö och livsstil
- Eleven kan också göra enkla jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra utvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra välutvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: