Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2013-12-11 14:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Jag har en bit kvar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I redovisningen "hoppade" du mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Du hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Du var så pass säker att Du kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Du använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Du använde inga eller få begrepp kopplade till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Du använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp kopplade till ämnet som Du förklarade ibland .
Du använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp som kopplade till ämnet i rätt sammanhang. Du förklarade även dem.
Du använde ett för tillfället/ämnet mycket väl fungerande språk. Du använde viktiga ord och begrepp kopplade till ämnet, som du tydligt och med konkreta exempel förklarade.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Du läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Du kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt med åhörarna.
Du använde sällan stödorden utan läste av åhörarnas reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Powerpoint/photostory/ youtube...
Du använde inte något hjälpmedel.
Du använde dig av något hjälpmedel.
Du använde dig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Du använde dig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Röstläge
Du talade tyst/otydligt.
Du talade tydligt ibland men mestadels för fort.
Du talade klart och tydligt.
Du anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: