Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3 Kyrkenorum

Skapad 2014-01-07 11:38 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Matris över vad eleven ska ha uppnått innan de lämnar åk 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Här nedan står alla mål som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3.
Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda.
Dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
Kan koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
Kunna likhetstecknets betydelse.
Förstår och kan använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
Har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kan veckans dagar.
Kan förstå och lösa enkla mattehändelser.
Kan ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
Kunna se matematiska likheter, exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
Kan använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan klockans hel och halvtimmar.
Kanöversätta enkla mattehändelser till ett matematiskt språk.
Kan ordningstalen.
Kunna enkla mönster i talföljd.
Kan namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
Kan dubbelt och hälften, udda och jämnt.
Kan använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Automatiserat talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
Kunna enkla mönster t.ex. kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
Känner till sambandet mellan olika geometriska figurer.
Kan månaderna och årstiderna.
Kan använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
Automatiserat talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
Förstår symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
Kan hela klockan. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
Kan positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan enkel förstoring och förminskning.
Kan med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kan enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
Kan tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kan enheterna kilo, hekto, gram.
Kan använda skriftliga metoder och kunna använda en miniräknare.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kan enheterna liter, deciliter, centiliter.
Förstår delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
Kan namnge, rita och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
Kan se samband mellan multiplikation och division.
Kan konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
Kan genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: