Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9 med centralt innehåll

Skapad 2014-01-24 10:57 i Läroverket Hudiksvall
En generell bedömnigsmatris för år 7-9 i moderna språk.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

Centralt innehåll
F
E
C
A
Hörförståelse
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.
Strategier för att läsa och lyssna
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Språk-och-materialanvändning
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

Centralt innehåll
F
E
C
A
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Bearbetning
Du har svårt för att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Strategier för att tala och skriva
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
När du kommunicerar väljer och använder du dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att lösa problem.

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet

Centralt innehåll
F
E
C
A
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du har svårt att berätta något om hur det är där språket talas. Du kan ännu inte jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan redogöra för och kommentera något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: