👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmatris årskurs 1-3, Lgr11

Skapad 2014-02-05 15:11 i Rönndalsskolan Falun
Cä-gruppen
Grundskola 1 – 3 Bild

BILDMATRIS, årskurs 1-3

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har förmågan att skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och skrivna meningar/ texter med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven har förmågan att på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan, med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven har förmågan att på ett tydligt sätt skapa genomtänkta, berättande och informativa bilder med ett personligt uttryck till olika slags arbetsområden i skolan,med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Presentera
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att framställa och kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk. ( ex. Eleven känner till grundfärgerna och använder enkla former i sitt bildskapande)
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk. ( ex. Eleven använder sig av grundfärgerna och dess blandningar och kan skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk. (ex.Eleven har förmågan att använda sig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund i sitt bildskapande.)
Förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material vid exempelvis teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Eleven kan med hjälp och stöd av sin lärare använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan med visst stöd av läraren använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan självständigt använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Förmåga att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg
Eleven kan med hjälp och stöd av sin lärare använda några olika tekniker, verktyg och material för digital bildframställning, ( ex. Eleven kan med stöd ta fotografier med en digitalkamera/ Ipad)
Eleven kan med visst stöd av läraren använda några olika tekniker, verktyg och material för digital bildframställning på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck. ( ex. Eleven kan på egen hand ta fotografier med digitalkamera/ Ipad och använda sig av enkla funktioner såsom blixt och zoom)
Eleven kan självständigt använda några olika tekniker, verktyg och material för digital bildframställning på ett väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck. ( ex. Eleven har förmågan att självständigt kunna ta digitala bilder samt föra över och fotografierna med hjälp av ett datorprogram.)
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Eleven får hjälp av sin lärare att lösa problem som uppstår under arbetets gång. Läraren ger förslag på handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
I samtal med sin lärare ger eleven olika förslag på att lösa sitt problem och får på så sätt handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Eleven har egna förslag på hur den vill lösa problem som uppstår i arbetet, och får på så sätt handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven har förmågan att med stöd kunna berätta om och reflektera över uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Eleven har förmågan att på ett enkelt sätt berätta om och reflektera över uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Eleven har förmågan att berätta om, reflektera över och föra utvecklade resonemang om uttryck och innehåll i olika typer av bilder.
Värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.