👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1-3

Skapad 2014-02-11 17:15 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En matris med kunskapskraven i NO att använda för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

En matris med kunskapskraven i NO att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu.

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Året runt i naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Året runt i naturen
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Kropp och hälsa
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kraft och rörelse
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Året runt i naturen
Eleven gör enkla observationer av årstider.
Året runt i naturen
Eleven namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Året runt i naturen
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Metoder och arbetssätt
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kommunikativ förmåga
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.