Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 5

Skapad 2014-02-19 13:51 i Norrskolan Uddevalla
En övergripande bedömningsmatris i NO åk 5. Matrisen används sedan i alla NO-moment.
Grundskola 5 Fysik NO (år 1-3) Kemi Biologi

NO Bedömningsmatris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SAMTALA och DISKUTERA
Du kan samtala och diskutera enkla frågor på ett sätt.........
som till viss del för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt.
som för diskussionerna framåt och breddar dem.
SÖKA INFORMATION
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och......
för enkla resonemang om källornas/ informationens användbarhet.
för utvecklade resonemang om källornas/ informationens användbarhet.
för välutvecklade resonemang om källornas/ informationens användbarhet.
ANVÄNDA INFORMATION
Du kan använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar med....
viss anpassning till innehållet
relativt god anpassning till innehållet
god anpassning till innehållet
GENOMFÖRA UNDERSÖKNINGAR/ FÄLTSTUDIER
Du.....
kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar.
kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. formulerar enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. formulerar enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån.
ANVÄNDA UTRUSTNING
Du använder utrustning på ett säkert sätt och på..
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
JÄMFÖRA RESULTAT
Du...
kan jämföra resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. bidrar till att ge förslag på för bättringar.
kan jämföra resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
kan jämföra resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. ger förslag som kan förbättra undersökningen
DOKUMENTERA
Du..
gör enkla dokumentationer
gör utvecklade dokumentationer
gör välutvecklade dokumentationer
FÖRSTÅ BEGREPP, SAMBAND OCH SAMMANHANG
Du....
har grundläggande kunskaper. visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av begrepp. för enkla resonemang.
har goda kunskaper förklarar och visar på samband med relativt god användning av begrepp för utvecklade resonemang
har mycket goda kunskaper. förklarar och visar på samband med god användning av begrepp för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: