Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris engelska år 4-6

Skapad 2014-02-28 04:35 i Munkedalsskolan Munkedal
Matris för engelskans: Lyssna och förstå, Läsa och förstå, Skriva; formulera-bearbeta, Tala; formulera-bearbeta, Strategi för samspel i samtalet, Kommentera livsvillkor i engelsktalande kulturer, Jämföra dessa med egna erfarenheter samt Förmåga att välja engelskt material från media.
Grundskola 1 – 6 Engelska

Lysssna och förstå

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Jag behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.

Läsa och förstå

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Jag behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig mer utvecklat, tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Jag behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.

Tala

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Jag kan formulera mig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra enkla förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Jag kan bearbeta och göra förbättringar av mina muntliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Jag behöver stöd för att kunna välja och använda mig av någon strategi som förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som förbättrar samspelet i ett samtal.
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som förbättrar samspelet i ett samtal.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Jag behöver stöd för att kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan i mer utvecklad form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Jag behöver stöd för att kunna göra enkla jämförelser mellan egna erfarenheter och kunskaper och några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jag kan göra enkla jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kan göra mer utvecklade jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kan översiktligt göra jämförelser mellan några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och mina egna erfarenheter och kunskaper.

Språkutveckling utifrån olika medier

Förkunskaper
>>>
>>>
>>>
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Jag behöver stöd för att välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Jag kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda mig av materialet i egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: