Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2014-03-04 14:49 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
En bedömningsmatris ur Madeleine Häggström och Åsa Wennerstens artikel Gensvar - med eller utan matris? Om att använda en bedömningsmatris för att utveckla elevers skrivförmåga i argumenterande texter. (Publicerad i Gensvar för lärande. Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel. Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011.)
Grundskola 2 – 4 Svenska

En bedömningsmatris att använda vid argumenterande texter.

Argumenterande text

--->
--->
--->
Tes
Texten har en otydlig tes.
Texten har en allmän tes.
Texten har en tydlig tes där den som skriver visar sin åsikt i frågan/ämnet. Texten innehåller uttryck som: Jag tycker/anser... Enligt min mening...
Argument
Texten saknar argument
Texten har minst ett argument.
Texten har flera (ca 3) argument. Texten innehåller exempel, fakta eller egna upplevelser som stöder argumenten.
Sammanlänkande ord
Texten innehåller något ord som: Jag tycker... därför att.. För det första, för det andra, dessutom, å andra sidan.
Texten innehåller ord som: Jag tycker... därför att.. För det första, för det andra, dessutom, å andra sidan.
Avslutning
Texten saknar en avslutning.
Texten har en kort avslutning som t ex handlar om det sista argumentet.
Texten har en utförlig avslutning med: - en sammanfattning av alla argument. - det viktigaste argumentet lyfts fram. - tesen upprepas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: