Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK - magneter

Skapad 2014-03-13 22:35 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Fysik NO (år 1-3)

Magneter kan vara permanenta eller elektriska och kan användas till väldigt mycket! Vi har undersökt magneter och magnetfält, gjort elektromagneter och prövat hur de kan göras starkare. Vi har också undersökt hur en ringklocka och en elmotor fungerar. Jordens magnetfält och historiska upptäckter av Örstedt och Faraday har vi studerat på film.
Du har visat dina kunskaper i experiment, ett teoriprov och många diskussioner.

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Begrepp: magnetfält, syd-och nordpol, attrahera och repellera, jordens magnetfält, permanentmagnet
  • Fy  7-9
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag skiljer på fakta och värderingar.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
  • Fy  7-9
  • Fy  7-9
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder vanliga naturvetenskapliga verktyg och instrument. *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag deltar aktivt i undersökningar och redovisar genomförande och resultat muntligt eller skriftligt. *Jag använder vanliga verktyg och instrument på ett självständigt sätt. *Jag arbetar noggrant och säkert.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Kretslopp och samband
*Jag ger exempel på enkla kretslopp och sammanhang.
*Jag beskriver kretslopp och samband och deras betydelse i olika sammanhang, t.ex. vardagslivet.
*Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband.
*Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Människan och naturen
  • Fy  7-9
*Jag ger exempel på några viktiga naturvetenskapliga upptäckter.
*Jag förklarar några viktiga upptäckter.
*Jag resonerar omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
*Jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: