👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 6 ämnesmatris

Skapad 2014-03-26 16:28 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Mat, måltider och hälsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav..
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- .I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet..
- Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
-Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Konsumtion och ekonomi
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven för enkla tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven för utvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
- Eleven för välutvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Miljö och livsstil
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- Eleven kan föra enkla tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra utvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra välutvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
- -Eleven kan också göra enkla jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra utvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra välutvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.