Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, resursfördelning och hållbar utveckling VT- 16

Skapad 2014-03-26 17:57 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Samhällskunskap Fysik Geografi

Geografi

E
C
A
Kunskaper och resonemang
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,(t.ex hur vi utnyttjar de naturresurser som finns för att framställa energi i olika former) och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av användningen av dessa energikällor, t. ex om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, (t.ex hur vi utnyttjar de naturresurser som finns för att framställa energi i olika former) och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av användningen av dessa energikällor, t. ex om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, (t.ex hur vi utnyttjar de naturresurser som finns för att framställa energi i olika former)och visar det genom att föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av användningen av dessa energikällor, t. ex om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Lösningar, hållbar utveckling
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor(t.ex frågor som rör förnyelsebar energi) och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar(t.ex hur vi ska motivera människor att bli miljövänliga i sina val) där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor(t.ex frågor som rör förnyelsebar energi) och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar(t.ex hur vi ska motivera människor att bli miljövänliga i sina val) där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor(t.ex frågor som rör förnyelsebar energi) och redogör då för välutvecklade väl underbyggda förslag på lösningar(t.ex hur vi ska motivera människor att bli miljövänliga i sina val) där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Källor och källkritik

E
C
A
Källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Källkritik
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas avsändare, syfte, trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas avsändare, syfte, trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas avsändare, syfte, trovärdighet och relevans. Du har ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: