Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2014-04-03 11:54 i Vikaskolan Falun
Grundskola 4 – 5 Engelska

Elevmatris i engelska för åk 4. Matrisen visar var du befinner dig kunskapsmässigt och vad ditt nästa steg i utvecklingen är.

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Jag är på väg mot nivå 2
Jag känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser om mig själv, min familj och min omgivning i långsamt talad engelska.
Jag förstår vanliga ord och fraser som gäller mig själv, min familj, min närmiljö och vardagliga saker
Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt tal om vardagliga saker som till exempel skola och fritid. Om språket talas långsamt och tydligt kan jag i stora drag även förstå mer obekanta områden.
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Jag är på väg mot nivå 2
Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar om bekanta ämnen.
Jag kan förstå mycket korta och enkla texter om bekanta ämnen. Jag kan på egen hand hitta viss information jag behöver i texterna.
Jag kan förstå korta texter som till största delen består av ord som hör till vardagen, såsom skola och fritid. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål.
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Jag är på väg mot nivå 2
Jag kan använda enkla fraser och meningar för att till exempel berätta var jag bor och vem jag är.
Jag kan använda flera fraser och meningar för att på ett enkelt sätt beskriva till exempel min familj, berätta vad jag vill ha, vad jag tycker om och inte och beskriva utseenden.
Jag kan binda ihop många olika fraser och meningar för att till exempel beskriva upplevelser och händelser, Jag kan kortfattat berätta om mina åsikter och planer. Jag kan berätta en historia eller med enkla ord återberätta en bok eller film.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
Jag är på väg mot nivå 2
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan skriva mina personliga uppgifter som namn, adress och ålder.
Jag kan skriva korta enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev där jag tex berättar om mig och min familj.
Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Jag är på väg mot nivå 2
Jag använder mig av någon enkel omformulering för att göra mig förstådd när mitt ordförråd inte räcker till. Jag förstår en hel del av det jag hör.
Jag använder mig av omformuleringar för att göra mig förstådd. Jag kan slå upp vad ett ord betyder. Jag förstår det mesta av det jag hör.
Jag använder mig gärna av omformuleringar och flera olika metoder för att göra mig förstådd. Jag kan slå upp vad ord betyder. Jag förstår helheten och vissa detaljer i det jag hör.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: